Μεγάλος ντόρος για το ζήτημα της αποζημίωσης του π. προέδρου της ΔΕΥΑ Πτολεμαΐδας, θέμα που αποκάλυψε το kozan.gr – Η δήμαρχος Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου από την πλευρά της απέδωσε το όλο ζήτημα «σε παρανόηση του Νόμου»

Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια

Ντόρος έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Εορδαίας αναφορικά με το εάν δικαιούτο ή όχι αποζημίωση ο απελθών πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΥΑΠ) Δημήτριος Τσαγκαλίδης, καθώς του ζητείται να επιστρέψει την καταβληθείσα αποζημίωση συνολικού ύψους 14.000 ευρώ περίπου, διότι λάμβανε και το μισθό του από τη ΔΕΗ στην οποία είναι εν ενεργεία υπάλληλος. 
Το θέμα επιχείρησε να θέσει προς συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ο δ.σ. της μείζονος αντιπολίτευσης, Στέλιος Τογρίδης, ωστόσο δεν στάθηκε δυνατό, καθώς επρόκειτο για ειδική συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης, την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2013.
Η υπόθεση καταβολής αποζημίωσης στον π. πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ δ.σ. Δημήτριο Τσαγκαλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε στο μεταξύ τέλη Δεκεμβρίου 2012 από τη θέση αυτή, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011, όταν, μετά την τοποθέτηση του θέση του προέδρου της επιχείρησης, αποφασίσθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ να του καταβάλλεται αποζημίωση ύψους 30% σε σχέση με την αποζημίωση της δημάρχου Εορδαίας, η καταβολή της οποίας ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2011 έως και τον Δεκέμβριο του 2011, μετά τη θετική έγκριση της απόφασης από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.
Με την έγκριση της απόφασης από την περιφέρεια όμως στάλθηκε και επιστολή της ΔΕΥΑΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών για διευκρινίσεις, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στον πληθυσμό του δήμου στον οποίο δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη ΔΕΥΑ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν ο πρόεδρος έπρεπε ή όχι να επιλέξει μεταξύ της αποζημίωσης ή της μισθοδοσίας του από τη ΔΕΗ στην οποία εργάζεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέπεμψε το ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο στην απάντησή του αναφέρει ότι τα μισθολογικά των ΔΕΥΑ αντιμετωπίζονται με το Νόμο 1256/1982, που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι των ΔΕΥΑ θα έπρεπε για το 2011 και 2012 να πληρώνονται με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ θα έπρεπε να επιλέξει την αποζημίωση ή το μισθό της υπηρεσίας του. Με τη γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συντάχθηκε στη συνέχεια και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ανακαλώντας ουσιαστικά την προτέρα θετική έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης στον πρόεδρο της επιχείρησης.
Ο π. πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Δ. Τσαγκαλίδης απευθύνθηκε στο μεταξύ στο νομικό σύμβουλο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τον τρόπο αμοιβής και κρατήσεων του προέδρου ΔΕΥΑ. Η απάντηση λέει ότι στην περίπτωσή του ισχύει ό,τι και για τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Λέσβου, ο οποίος εργάζεται επίσης στη ΔΕΗ, καθώς το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1069/1980 που διέπει τις ΔΕΥΑ ορίζει ότι: «…μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου».
Μιλώντας στον «Π» ο κ. Τσαγκαλίδης ανέφερε ότι: «εγώ έχω μια γνωμοδότηση από τον νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ Πάνο Ζυγούρη, η οποία λέει ότι με βάση και σχετικό ερώτημα της ΔΕΥΑ Λέσβου για τον τρόπο αμοιβής και κρατήσεων του προέδρου της ΔΕΥΑ Λέσβου ο οποίος είναι επίσης εν ενεργεία υπάλληλος της ΔΕΗ, δικαιούται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης της δημάρχου. Πόσο μάλλον που το ύψος της δικής μου αποζημίωσης ανέρχονταν στο 30% και όχι στο 50% των εξόδων παράστασης της δημάρχου». Σημείωσε μάλιστα ότι πρέπει να είναι μάλλον ο μοναδικός πρόεδρος ΔΕΥΑ για τον οποίο έχει δημιουργηθεί ζήτημα, αφού λαμβάνουν αποζημίωση όλοι οι πρόεδροι όλων των ΔΕΥΑ της χώρας, γι’ αυτό και θα καταφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152, ακόμη και στα διοικητικά δικαστήρια.
Η δήμαρχος Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου από την πλευρά της απέδωσε το όλο ζήτημα «σε παρανόηση του Νόμου». Ανέφερε ότι πανελλαδικά ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική που ακολούθησε και η ΔΕΥΑ Πτολεμαΐδας, ενώ τόνισε ότι η αποζημίωση των προέδρων των ΔΕΥΑ διέπονται από τον Καλλικράτη, Νόμος 3852/2010 άρθρο 92 και 93 και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31-12-2010 τεύχος Α) και όχι από το Νόμο που επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εξήγησε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου του Καλλικράτη, την επιλογή ενός μισθού έχουν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι όλων των δήμων, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως και οι πρόεδροι συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των 200.000 κατοίκων καθώς και οι συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και εκείνοι που είναι υπάλληλοι λοιπών ΝΠΙΔ, στους οποίους χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους, «πράγμα που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση».
Η κ. Βρυζίδου επισήμανε ακόμη ότι εκτός από προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 θα γίνει προσφυγή και στα διοικητικά δικαστήρια, διότι «πάνω από το νόμο δεν μπορεί να είναι κανείς και όπως κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει απόφαση παρά το Νόμο και να δώσει εντολή προς εκτέλεση, και κανένα έγγραφο ενός υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που παρανόησε του Νόμους δεν μπορεί να αντικαταστήσεις αυτούς».

Ρόη ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

11 Responses

 1. Γιαννης 30 January 2013 at 20:37 #

  Το μάθαμε και αυτό! Η μεγάλη διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Harvard αποφαίνεται ότι οι υπάλληλοι και Νομικοί του Υπουργείου Οικονομικών με χρόνια εμπειρία και γνώσεις έχουν άγνοια Νόμου και μόνο αυτή η “ευφυής” έχει το προνόμιο να ερμηνεύει κατα γράμμα το Νόμο. Αλήθεια η δήμαρχος και υπάλληλος της ΔΕΗ μήπως παίρνει το μισθό της ΔΕΗ ή της δημάρχου ή και τα 2? Προφανώς, κατάλαβε ότι η Πτολεμαΐδα δεν είναι ΜΟΥΡΙΚΙ και ότι πήραμε είδηση και αυτήν και τους “αγράμματους επιστήμονες” που έφερε μαζί της!!!

 2. κ.π 31 January 2013 at 00:35 #

  σας ενοχλησε κ. ”γιαννη” που η δημαρχος γνωριζει πολλα και αποστομωνει πολλους ε??και οσο για τους αγραμματους επιστημονες ο λαος τους ψηφισε….

  • ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 31 January 2013 at 07:43 #

   κ. Κ-Π Έχουμε μια μοναδικότητα παγκοσμίως στην πόλη μας .Η Δήμαρχος μας έχει την ικανότητα να μιλάει επί ώρες χωρίς να λέει τίποτα ,και κανείς να μην καταλαβαίνει τι λέει

   • τυπος 31 January 2013 at 19:44 #

    Πιο ΠΙΣΤΑ δεν θα μπορουσε να αποδοθει η πραγματικοτητα!!!!!Δυστυχως ΟΙ ΦΕΛΛΟΙ ΕΠΙΛΕΟΥΝ!!!!

  • τυπος 31 January 2013 at 19:41 #

   Ελπιζω ο λαος να τους αποταξει στο ΠΥΡ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟ” για να δει ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ!!!

  • Anonymous 31 January 2013 at 23:41 #

   Προς Κ.Π εχε Πιστη το μελλον θα ειναι Κρυσταλλινο

 3. ΚΟΖΑΝΗ 31 January 2013 at 00:36 #

  ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ….

  • τυπος 31 January 2013 at 19:48 #

   Εσενα για απλη κοντρα σου μοιαζει η ΔΙΑΣΠΑΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ?Ποσο βαθεια κοιμασαι? ΞΥΠΝΑ αλλοι πλουτιζουν παρανομα με τα δικα σου χρηματα!!!!

   • ΚΟΖΑΝΗ 1 February 2013 at 11:55 #

    ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ?ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ….ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ…ΕΔΩ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ..

    • πτολεμαιδιωτης 1 February 2013 at 13:54 #

     Προφανως “ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΚΩΣΕ” οικογενεια της δημαρχου!!!!Επειδη τα Δ.Συμβουλια λοιμενονται ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ανα την ΕΛΛΑΔΑ, αυτοδεν σημαινει οτι θα σας αησει ολαος να συνεχισετε!!Φτανει το γλεντοκοπι!!!

 4. Διογένης 31 January 2013 at 00:56 #

  Εσύ “δορυφόρε” της ΝΑΣΑ τι δεν καταλαβαίνεις ; Ότι είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται Άν την Ελλάδα ; Και Άν ξέρεις και το αποτέλεσμα ας σε πάρει το kozan σαν “ξερόλα”. Στην Πτολεμαιδα οι πανεπιστήμονες και παντογνώστες είναι λίγοι και γνωστοι… Και μιας και αναφερθηκες στο Υπουργείο οικονομικών ψάχνουν ακόμη ενα USB … Cd … DVD … Δισκέτα … Μήπως μπορείς να το βρεις εσύ; Γιατί σε βλέπω πολύ σίγουρο … Κάτι παραπάνω θα ξέρεις

Leave a Reply

Το kozan.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της ελεύθερης έκφρασης, δεν δημοσιεύει όμως σχόλια υβριστικού, προσβλητικού, συκοφαντικού ή σεξιστικού περιεχομένου.Έτσι, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην δημοσιεύει ανάλογα σχόλια.Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη τoυ kozan.gr.